İnteraktif CD

20 Temmuz 2005 - 25881          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5402 Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu- 5402 Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararları

- Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine Danıştay Üyesi Şevket APALAK'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2005/18)- Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine Danıştay Üyesi Şevket APALAK'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2005/18)

- Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine Avukat Serruh KALELİ'nin Seçilmesine Dair Karar (No: 2005/19)- Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine Avukat Serruh KALELİ'nin Seçilmesine Dair Karar (No: 2005/19)

Atama Kararları

- Adalet, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- 2005/9134 Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe Bir Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik- 2005/9134 Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe Bir Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

- Diyanet İşleri Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

- Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği- Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği

- Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Yönetmeliği- Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Yönetmeliği

- Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları Denetim, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliği- Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları Denetim, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliği

- Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sirküler

- 2005-2006 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No: 2)

- 2005-2006 Av Dönemi Olağanüstü Merkez Av Komisyonu Toplantısı Kararı (No: 3)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları