İnteraktif CD

19 Temmuz 2005 - 25880          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5401 Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun- 5401 Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

- 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu- 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kürşat TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşları Eskort Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşları Eskort Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Devlet Malzeme Ofisi Satış Yönetmeliği- Devlet Malzeme Ofisi Satış Yönetmeliği

- Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesi Müdürlüğü Satış Yönetmeliği- Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesi Müdürlüğü Satış Yönetmeliği

- Reklam Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Reklam Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları