İnteraktif CD

13 Temmuz 2005 - 25874          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5388 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun- 5388 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

- 5389 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5389 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 5390 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5390 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5391 İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5391 İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5392 Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5392 Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 5393 Belediye Kanunu- 5393 Belediye Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik

- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programına ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programına ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik

- Kürek Federasyonu Hakem Yönetmeliği- Kürek Federasyonu Hakem Yönetmeliği

- Kürek Federasyonu Yarışma Yönetmeliği- Kürek Federasyonu Yarışma Yönetmeliği

- Badminton Federasyonu Hakem ve Gözlemci Yönetmeliği- Badminton Federasyonu Hakem ve Gözlemci Yönetmeliği

- Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği- Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği

- Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik- Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik

- Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

- Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İthalat ve İhracatına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (No: 2005/36)

- Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/25)- Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/25)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2005/5)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2005/7)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/13)

- Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2004/23 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları