İnteraktif CD

11 Temmuz 2005 - 25872          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik