İnteraktif CD

07 Temmuz 2005 - 25868          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5376 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5376 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5378 Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5378 Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

-5381 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-5381 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5383 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5383 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5384 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5384 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5385 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5385 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

TBMM Kararı

- 852 Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Keyfi Yönetim, Kamu Kaynaklarının Amaç Dışı Kullanımı ve Kadrolaşma İddialarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9063 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Ahlat Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Kurulmasına İlişkin Karar

- 2005/9085 2004/7336 Sayılı Kararname ile Yürürlüğe Konulan Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurların Aylıklarına Uygulanacak Katsayı Hakkındaki Karar'ın Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2005/9085 2004/7336 Sayılı Kararname ile Yürürlüğe Konulan Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurların Aylıklarına Uygulanacak Katsayı Hakkındaki Karar'ın Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2005/9090 Sinop İli Ayancık ve Gerze İlçelerinde Bulunan İlçe Emniyet Amirliklerinin, İlçe Emniyet Müdürlüklerine Dönüştürülmesine İlişkin Karar 2005/9091 Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Kurulmasına İlişkin Karar

Yönetmelikler

- Sivil Savunma Hizmetleri İçin Yapılan Bağış ve Yardımların Alınması ve Ödeneklerin Harcanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik- Sivil Savunma Hizmetleri İçin Yapılan Bağış ve Yardımların Alınması ve Ödeneklerin Harcanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

- T.C.Emekli Sandığı Yoklama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- T.C.Emekli Sandığı Yoklama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- 15/5/2005 Tarihi İtibariyle Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfederasyonlarının Üye Sayılarına İlişkin Tebliğ- 15/5/2005 Tarihi İtibariyle Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfederasyonlarının Üye Sayılarına İlişkin Tebliğ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/76 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/77 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/78 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/79 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/80 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/81 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2005/ÖİB-K-18 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları