İnteraktif CD

06 Temmuz 2005 - 25867          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5374 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun- 5374 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

- 5379 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5379 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 5380 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun- 5380 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9064 Bazı İllerde Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kurulması Hakkında Karar- 2005/9064 Bazı İllerde Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kurulması Hakkında Karar

- 2005/9065 Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar- 2005/9065 Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar

Yönetmelikler

- Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik- Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik

- Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik- Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik

- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Tebliğler

- Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarından Malul Olanlara ve Şehit Olanların Mirasçılarına "Devlet Övünç Madalyası" Verilmesi Hakkında Tebliğ

- Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Karar- Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları