İnteraktif CD

03 Temmuz 2005 - 25864          

İ Ç İ N D E K İ L E R

TBMM Kararı

- 856 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İhtisas Personeli Sınav ve Atama Yönetmeliği

- Gazi Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 95)- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 95)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2005/1)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2005/2)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2005/4)