İnteraktif CD

29 Haziran 2005 - 25860          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

-5368 Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun-5368 Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9044 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

- 2005/9052 Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Yönetmelikler

- İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Atanma, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Yer Alan Uyumlaştırılmış Ulusal Standartların Listesinin Yayımlanmasına İlişkin Tebliğ (2005/2)

- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Türk Gıda Kodeksi Makarna Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/ 29)

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları