İnteraktif CD

26 Haziran 2005 - 25857          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Anadolu Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

- Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararları

- Danıştay Onuncu Dairesinin E: 2004/11660, K: 2005/1181 Sayılı Kararı- Danıştay Onuncu Dairesinin E: 2004/11660, K: 2005/1181 Sayılı Kararı

- Danıştay Onuncu Dairesinin E: 2004/9839, K: 2005/1182 Sayılı Kararı   - Danıştay Onuncu Dairesinin E: 2004/9839, K: 2005/1182 Sayılı Kararı