İnteraktif CD

25 Haziran 2005 - 25856          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5367 Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5367 Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5369 Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5369 Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Süleyman Demirel Üniversitesi Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Tebliğ

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 38)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları