İnteraktif CD

05 Haziran 2005 - 25836          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Kırıkkale Üniversitesi Tüketici Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Muğla Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Muğla Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği