İnteraktif CD

02 Haziran 2005 - 25833          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kuruluşun Bağlı Olduğu Bakanlığın Değiştirilmesi ile İlgili İşlem

- Dışişleri Bakanlığına Bağlı Bulunan Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin Başbakanlığa Bağlanması Hakkında Karar

Milletlerarası Andlaşmalar

- 20058808 Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/8817 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslami Geçiş Devleti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği Genelge

- Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler ile İlgili (2005/14) Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler ile İlgili (2005/14) Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/26)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/26)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2005/23)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/18)

- Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Perakende Satışlarında Fiili Üst Isıl Değerin Uygulanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/8 (765 ve 647 Sayılı Kanunlar ile İlgili), K: 2004/95 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/8 (765 ve 647 Sayılı Kanunlar ile İlgili), K: 2004/95 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları