İnteraktif CD

01 Haziran 2005 - 25832          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5351 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5351 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5352 Adlî Sicil Kanunu- 5352 Adlî Sicil Kanunu

- 5353 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5353 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/8870 Köy Muhtarları ile Şehir ve Kasaba Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Artırılmasına İlişkin Karar

- 2005/8871 2005-2006 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar

- 2005/8872 Hububat Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar- 2005/8872 Hububat Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Mehmet Ali YÜKSEL'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2005/13)

Yönetmelikler

- Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik- Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

- Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği- Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği

- Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik- Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

- Suç Eşyası Yönetmeliği- Suç Eşyası Yönetmeliği

- Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik- Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik

- Adlî Kolluk Yönetmeliği- Adlî Kolluk Yönetmeliği

- Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği- Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tebliğ

- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Hakkında Kanunun 13 üncü Maddesi Uyarınca Hazırlanan Avukatlık Ücret Tarifesi- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Hakkında Kanunun 13 üncü Maddesi Uyarınca Hazırlanan Avukatlık Ücret Tarifesi

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/70 (1412 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/56 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/70 (1412 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/56 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları