İnteraktif CD

31 Mayıs 2005 - 25831          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/8799 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar'a Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2005/8799 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar'a Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2005/8800 Bazı Yerleşim Alanlarının 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti Hakkında Karar

Atama Kararı

- İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

- Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği- Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği

- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği- Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Tebliğler

- 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 12) (Tedavi Yardımı)- 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 12) (Tedavi Yardımı)

- Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 7)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları