"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Yıllık Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

Seri No:25.05.2005

Resmi Gazete Tarihi:25.05.2005

Resmi Gazete Sayısı:25825

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 28, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 30 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

tammetin.jpg (2780 bytes)