İnteraktif CD

22 Mayıs 2005 - 25822          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'e, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Denizcilik Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği- Denizcilik Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Trakya Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği

- Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim,Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Trakya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik