İnteraktif CD

21 Mayıs 2005 - 25821          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yer Adının Değiştirilmesine Dair Karar

- İzmir İli Seferihisar İlçesine Bağlı Doğanbey-Payamlı Belediyesi İsminin "Doğanbey" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği- Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Yaz Öğretimi Yönetmeliği

Tebliğ

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra: 23)- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra: 23)

- 2004 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/23)- 2004 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/23)

YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararları

- Danıştay Yedinci Dairesine Ait Kararlar- Danıştay Yedinci Dairesine Ait Kararlar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları