İnteraktif CD

20 Mayıs 2005 - 25820          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 848 İstanbul Milletvekili Kemal Derviş'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin Düştüğüne İlişkin

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği- Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği

- Hacettepe Üniversitesi Toplum İçin Hareket ve Sağlıklı Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genelgeler

- Malûl Gaziler,Şehit Dul ve Yetimleri Hakkında Başbakanlık Genelgesi (2005/12)

- Vakıflarla İlgili Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Genelgesi (2005/13)- Vakıflarla İlgili Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Genelgesi (2005/13)

Tebliğler

- Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)- Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)

- Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 435- Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 435

- İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulamasına) İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ- İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulamasına) İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

DÜZELTME

- Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili- Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları