İnteraktif CD

17 Mayıs 2005 - 25818          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği- Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği

- Amatör Denizci Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Amatör Denizci Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Selçuk Üniversitesi İmalat Sistemleri Otomasyonu ve Bilgisayar Destekli Tasarım, Üretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Selçuk Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Selçuk Üniversitesi Konya ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği

- Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/4 (506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5198 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2005/7 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/4 (506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5198 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2005/7 Sayılı Kararı

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 2 Adet Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları