İnteraktif CD

09 Mayıs 2005 - 25810          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

- 2005/8740 Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü Kuruluş Sözleşmesi'ne Katılmamız Hakkında Karar

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili İsmail ALPTEKİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- Uludağ Üniversitesi Öğrenci Kültür-Sanat, Spor ve Bilim Etkinlikleri Yönetmeliği

Tebliğler

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2005/4)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2005/11)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2005/12)