İnteraktif CD

06 Mayıs 2005 - 25807          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5336 Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5336 Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/8742 Adalet Bakanlığı Ana Hizmet Birimleri ile Yardımcı Hizmet Birimleri Bünyesinde Bulunan (24) Adet Daire Başkanlığının Birimler İtibarıyla Dağılımlarının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

Yönetmelikler

- Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Alım Satım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İzmir Ekonomi Üniversitesi Alım Satım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

- 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 9)- 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 9)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları