İnteraktif CD

04 Mayıs 2005 - 25805          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

- Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü Yedek Üyeliğine, Hak. Alb. Nuri NECİPOĞLU'nun Seçilmesine Dair Karar (No: 2005/11)

Atama Kararı

- Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

- 2005/8625 Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2005/8625 Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2005/8714 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2005/8714 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ça-lışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıkları, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüklerine Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler

Tebliğler

- Tarımsal Sulamada Kullanılan Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2005/22)- Tarımsal Sulamada Kullanılan Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2005/22)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/21)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/21)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/22)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/22)

- Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Plan-lanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat 2005/21)

DÜZELTME

- Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İlgili- Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları