"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İlgili

Resmi Gazete Tarihi:04.05.2005

Resmi Gazete Sayısı:25805

24.3.2005 tarihli ve 25765 sayılı Resmî Gazete'nin 58 inci sayfasında aslına uygun olarak yayımlanan, "Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in 1 inci maddesinin dördüncü paragrafının ikinci ve üçüncü satırlarında "... değerleme sonucu oluşan kur farklarının ve bu ortaklıklarca dönem kârı dışındaki ..." şeklinde yer alan ifade; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 28.4.2005 tarihli ve BDDK.2005.01.KİK.4010 sayılı yazısı üzerine, "... değerleme sonucu dönem kârı dışındaki ..." olarak düzeltilmiştir.

tammetin.jpg (2780 bytes)