"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

İŞKOLU TESPİT KARARI

Resmi Gazete Tarihi:04.05.2005

Resmi Gazete Sayısı:25805

Özü: PTT Genel Müdürlüğü Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sağlık Yardım Sandığı Müdürlüğü

Karar Tarihi : 28/04/2005

Karar No : 2005/22

İşyeri : PTT Genel Müdürlüğü Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sağlık Yardım Sandığı Müdürlüğü

Rüzgarlı Cd. No: 24 Kat: 5

Ulus/ANKARA

Tespiti İsteyen : Tez Koop-İş Sendikası

İnceleme : PTT Genel Müdürlüğü Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sağlık Yardım Sandığı Müdürlüğü'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Müdürlüğe bağlı Ankara Merkez Polikliniği, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, Malatya, Adana, Samsun, Çankırı, Isparta, İzmir, Gaziantep, Eskişehir, Antalya ve Elazığ Başmüdürlükleri içinde kurulu sağlık ünitelerinin bulunduğu, işyerlerinde PTT personeli ve ailesinin muayene, tedavi, tıbbi tahlil, tetkik, diş muayene ve tedavi hizmetlerinin yürütüldüğü, çalıştırılan personelin ücretlerinin Sağlık Yardım Sandığı Müdürlüğü bütçesinden karşılandığı, bu nedenle işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 24 sıra numaralı "Sağlık" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : PTT Genel Müdürlüğü Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sağlık Yardım Sandığı Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 24 sıra numaralı "Sağlık" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

tammetin.jpg (2780 bytes)