İnteraktif CD

03 Mayıs 2005 - 25804          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

-5334 Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun-5334 Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 5337 Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5337 Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5338 Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5338 Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5339 2006 Yılı Programının Hazırlanmasına Dair Kanun- 5339 2006 Yılı Programının Hazırlanmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/8770 Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar- 2005/8770 Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

Atama Kararları 2005/8713 Telekomünikasyon Kurulu Başkanlığına, Tayfun ACARER'in Atanması Hakkında Karar

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Bayındırlık ve İskan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Olimpiyat ve Bölgesel Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Çalışma Yönetmeliği- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Olimpiyat ve Bölgesel Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Çalışma Yönetmeliği

- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ana Statü

- Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü

Tebliğ

- Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman İle Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılacak İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2005 /1)- Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman İle Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılacak İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2005 /1)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları