İnteraktif CD

02 Mayıs 2005 - 25803          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2005/8679 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Okan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/20)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/20)

- 2005 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ- 2005 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2005 Yılı Mart Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ   - 2005 Yılı Mart Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ