İnteraktif CD

30 Nisan 2005 - 25801          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

Yönetmelik

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Görevlilerin Islahçı Hakkından Yararlanmasına İlişkin Yönetmelik- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Görevlilerin Islahçı Hakkından Yararlanmasına İlişkin Yönetmelik

Tebliğler

- Bitkisel Üretimle İlişkili Olarak, Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/21)- Bitkisel Üretimle İlişkili Olarak, Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/21)

- Avrupa Topluluğu Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulan-masına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Romanya Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulan-masına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/6 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2003/10 Sayılı Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ

- Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin İthalat: (2005/12) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2005/14)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/16)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/17)

- Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 6)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları