İnteraktif CD

26 Nisan 2005 - 25797          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/8668 Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2005/8668 Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2005/8687 Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Akhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Adının, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2005/8695 Vakıflar Genel Müdürlüğü Bünyesinde Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2005/8705 Şeker İhracı ve Şeker Fiyatlarının Tespiti ile Bünyesinde Şeker İhtiva Eden İhraca Konu Mamul Üretimi Yapan İmalatçı-İhracatçılara Dünya Borsa Fiyatları Baz Alınmak Suretiyle Şeker Satışı Yapılması Konusunda Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'nin Görevlendirilmesine Dair Bazı Kararnamelerin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Karar

- 2005/8707 İl Özel İdarelerinde Kullanılmak Üzere Genel Sekreter Kadrolarının İhdası Hakkında Karar

- 2005/8716 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar- 2005/8716 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- 2005/8703 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2005/8703 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sağlık Yüksek Kurulu Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sağlık Yüksek Kurulu Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

- Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci Maddesi Uyarınca 1/1/2005 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

- Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu Maddesi Uyarınca 1/1/2005 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

- 4054 Sayılı Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin 2005/1 ve 2005/2 Sayılı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005/3)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/70 (4916 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/14 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/70 (4916 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/14 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları