"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından

Halk Oyunları Hakem, Gözlemci ve Saha Komiseri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:25.04.2005

Resmi Gazete Sayısı:25796

MADDE 1 - 1/2/2003 tarihli ve 25011 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Halk Oyunları Hakem, Gözlemci ve Saha Komiseri Yönetmeliğine aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 3 - Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen il hakemliğine terfi için gerekli süre; 2002-2003 yılında hakemlik denemelerine tabi tutularak başarı elde eden aday hakemler için en az bir, en çok üç yıl olarak uygulanır."

Yürürlük

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)