İnteraktif CD

24 Nisan 2005 - 25795          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/8675 Tarım Reformu Uygulama Alanı Toprak Normu Esasları'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- 2005/8702 Bakanlık Müşaviri,Büyükelçi Mustafa Uğur ERGUN'un,Yeni Zelanda Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanmasına Dair Karar

- Başbakanlık, Adalet, Millî Eğitim, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği

- Cumhuriyet Üniversitesi Radyo-Televizyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Tebliğ

- Türkiye Kayak ve Kızak Federasyonuna İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi),K: 2005/1 Sayılı Kararı   - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi),K: 2005/1 Sayılı Kararı