İnteraktif CD

22 Nisan 2005 - 25794          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

-2005/8680 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar-2005/8680 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2005/8704 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2005/8704 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2005/8706 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2005/8708 2004-2005 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Tebliğ

- Otomatik Olmayan Tartı Aletleriyle İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (No: ÖSGM-2005/07)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları