İnteraktif CD

20 Nisan 2005 - 25792          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2005/8683 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülmekte Olan Değişik Bölgelerdeki 8 Adet Sulama Projesi İçin Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasından Sağlanan Kredi Kapsamında, Karaova, Biga-Bakacak, Aslantaş II. Merhale,Antalya-Elmalı, Bitlis-Ahlat ve Demirdöven Sulama Projeleri İçin Temin Edilen Krediye İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Adı Geçen Banka Arasında İmzalanan Tamamlayıcı Anlaşma'nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Tebliğ

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları