İnteraktif CD

19 Nisan 2005 - 25791          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/8681 Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar- 2005/8681 Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar

Yer Adının Değiştirilmesine Dair Karar

- Balıkesir İli Marmara İlçesine Bağlı Avşa (Türkeli) Beldesinin İsminin "AVŞA" Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

Yönetmelikler

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hatlarında Diğer Şahıslara Ait Trenlerin İşletilmesine Dair Yönetmelik- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hatlarında Diğer Şahıslara Ait Trenlerin İşletilmesine Dair Yönetmelik

- Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği- Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Tebliğ

- Tiftik Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2005/2)- Tiftik Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2005/2)

YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararı

- Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2004/1, K: 2004/1)- Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2004/1, K: 2004/1)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları