İnteraktif CD

18 Nisan 2005 - 25790          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/18)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/18)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/19)   - İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/19)