İnteraktif CD

16 Nisan 2005 - 25788          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5331 Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun- 5331 Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun

- 5332 Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun- 5332 Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/8670 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Zeytinyağı ve Sofralık Ham Zeytin Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar- 2005/8670 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Zeytinyağı ve Sofralık Ham Zeytin Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Halis OK'un Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2005/10)

Atama Kararı

- Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

- Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği- Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği

- 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi'nin ve Geçici İthal Sözleşmesi'nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik- 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi'nin ve Geçici İthal Sözleşmesi'nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)

- İhracat 2004/4 Sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/7)- İhracat 2004/4 Sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/7)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları