İnteraktif CD

14 Nisan 2005 - 25786          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/8640 İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi-Sefaköy Mahallesi ile Bahçelievler İlçesi-Yenibosna Mahallesi Hudutları Dahilinde Bulunan Bazı Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2005/8641 İstanbul İli, Bağcılar İlçesi-Kirazlı Mahallesi, Küçükçekmece İlçesi- Sefaköy ve Halkalı ile Bahçelievler İlçesi-Yenibosna Hudutları Dahilinde Bulunan Bazı Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2005/8647 Uyuşturucu Madde Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere Esas Teşkil Etmek Üzere,Her Türlü Uyuşturucu Maddenin Birim Miktarı İçin Uygulanacak Sabit Rakamların Tespit Edilmesine İlişkin Karar- 2005/8647 Uyuşturucu Madde Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere Esas Teşkil Etmek Üzere,Her Türlü Uyuşturucu Maddenin Birim Miktarı İçin Uygulanacak Sabit Rakamların Tespit Edilmesine İlişkin Karar

Yönetmelik

- Yurt Dışı Teşkilatında Sürekli Görevlendirilecek Tarım Müşavirlerinin Atanmalarının Esas ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/36 (4848 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile İlgili), K: 2003/91 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/36 (4848 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile İlgili), K: 2003/91 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları