İnteraktif CD

12 Nisan 2005 - 25784          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5330 Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 553 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun- 5330 Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 553 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Başbakanlığa Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kamu İhale Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kamu İhale Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kamu İhale Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kamu İhale Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genelge

- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 10 Mart 2005 Tarihli Kararları Hakkında Genelge (No: 2005/9)

Tebliğler

- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

- Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı - Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Tebliği (No: 2005/18) - Türk Gıda Kodeksi Tereyağı,Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliği (No: 2005/19) - Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/15)- Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı - Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Tebliği (No: 2005/18) - Türk Gıda Kodeksi Tereyağı,Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliği (No: 2005/19) - Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/15)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları