İnteraktif CD

10 Nisan 2005 - 25782          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2005/8612 Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütünün Kuruluş Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-masına Dair Yönetmelik