İnteraktif CD

25 Mart 2005 - 25766          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

Yönetmelikler

- İçişleri Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

- Motorlu Araçlar ve Römorklarının Isıtma Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2001/56/AT)

Esas ve Usuller

- Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller

Genelgeler

- Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocuklara Hizmet Modeli ile İlgili 2005/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- 403 Sayılı Kanunun 29 uncu Maddesinin Uygulanmasına ile İlgili 2005/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Standart Dosya Planı ile İlgili 2005/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları