İnteraktif CD

18 Mart 2005 - 25759          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5308 İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun- 5308 İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

- 5311 İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5311 İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5316 Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun- 5316 Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü İbrahim Ethem YALVAÇ'ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (2005/9)

Yönetmelik

- Atatürk Üniversitesi Erzincan Fen Edebiyat Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları