İnteraktif CD

17 Mart 2005 - 25758          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Atatürk Üniversitesi Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitüleri Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim-Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sabancı Üniversitesi Lisans Öğrenimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Öğrenimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ana Statüler

- Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsü

- Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsü

- Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsü

Genelge

- Sağlık Hizmetlerinin Etkili Sunumu ile İlgili Başbakanlık Genelgesi (2005/4)

Tebliğler

- Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 159)- Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 159)

- İhracat 96/31 Sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/6)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları