İnteraktif CD

12 Mart 2005 - 25753          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

Yönetmelikler

- Devlet Personel Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Petrolleri A.O. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İnönü Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- 2004 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/10)- 2004 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/10)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/6)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/6)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/7)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/7)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/8)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/8)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/9)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/9)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/10)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/10)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2005/7)

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2., 13. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 7 Adet Karar

DÜZELTME

- Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın Karayoluyla Naklinin Kolaylaştırılması Konusunda Mutabakat Muhtırası ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları