İnteraktif CD

10 Mart 2005 - 25751          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Karar

Yönetmelikler

- Türk Silâhlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik- Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılma-sına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Tebliği (No: SGM-2005/1)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2005/6)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2005/8)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2005/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/32 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları