İnteraktif CD

09 Mart 2005 - 25750          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2005/8511 Türk-Sudan Bakanlararası Karma Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu 9. Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/8514 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Çek Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan, Personelin Sosyal ve Kültürel Amaçlı Mübadelesine İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/8518 Kimberley Süreci Sertifika Sistemi'ne Katılmamız Hakkında Karar

- 2005/8522 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/8540 Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın Karayoluyla Naklinin Kolaylaştırılması Konusunda Mutabakat Muhtırası'nın Çekince ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/8541 Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/8544 Türkiye Cumhuriyeti ve Bahreyn Krallığı Arasında Karma Komisyonu 4. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

Milletlerarası Sözleşme

- 2005/8513 Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi'ne Taraf Olunmasının Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

-Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik-Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik

- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Araştırma Ünitesi Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Araştırma Ünitesi Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Ürün İhtisas Borsalarının Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik- Ürün İhtisas Borsalarının Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik

- Tütün Mamulleri ile İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genelge

- Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programına İlişkin Genelge (2005/2) Tebliğ

- İşkolu Tesbit Kararı (No: 2005/5)- İşkolu Tesbit Kararı (No: 2005/5)

DÜZELTME

- 22 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Eki Cetvel ile İlgili- 22 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Eki Cetvel ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları