İnteraktif CD

07 Mart 2005 - 25748          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/8517 Ankara Anadolu Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesine Dair Karar

Vatandaşlık Kararı

- 2987 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği