İnteraktif CD

06 Mart 2005 - 25747          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/8496 Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi Başkanlığının Adının İnterpol-Europol-Sirene Dairesi Başkanlığı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2005/8532 Özürlüler İdaresi Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim,Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

- 2005/8533 Çevre ve Orman Bakanlığı Bünyesinde Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Devlet Personel Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Devlet Personel Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Dumlupınar Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dumlupınar Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Deği-şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tebliğ

- İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği   - İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği