İnteraktif CD

05 Mart 2005 - 25746          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/8498 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Yurt Dışında Şirket Kurmasına ve Kurulmuş Şirketlere İştirak Etmesine Dair 88/13180 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2005/8499 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar

- 2005/8505 Yedek Subayların Hizmet Süreleri ile Erbaş ve Erler İçin Muvazzaflık Hizmet Süresinin Tespitine İlişkin 2003/5795 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2005/8508 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2005/8527 İstanbul İli, Pendik ve Ümraniye İlçeleri Hudutları Dahilinde Bulunan Bazı Taşınmazların Yol ve Kavşak Alanında Kalmaları Nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesince Acele Kamulaştırılmasına Dair Karar

- 2005/8534 Tiftik ve Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Yapılacak Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılacak İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Karar- 2005/8534 Tiftik ve Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Yapılacak Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılacak İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Karar

- 2005/8547 Edirne İli Sınırları İçerisinde Bulunan Gala ve Pamuklu Göllerini Kapsayan Alanın Gala Gölü Milli Parkı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2005/8552 5283 Sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun Çerçevesinde Yapılan Kadro İşlemleri Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Milli Eğitim Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları