İnteraktif CD

01 Mart 2005 - 25742          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararları

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof.Dr. İsa EŞME'nin Seçilmesine Dair Karar (No: 2005/3)

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Halis AYHAN'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2005/4)

Atama Kararları

- Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ait Atama Kararları

Yönetmelik

- Bahçeşehir Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliği

Tebliğ

- Avrupa Topluluğu Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin, E: 2000/24 (4421 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2004/82 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin, E: 2000/24 (4421 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2004/82 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları