İnteraktif CD

31 Ocak 2005 - 25713          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/8395 Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Protokulu'nun Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'e,Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere