İnteraktif CD

30 Ocak 2005 - 25712          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/8390 Türkiye-Moğolistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/8348 Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 27 Kişi Hakkındaki Hükmün İptali ile 1 Kişi ile İlgili Maddi Hatanın Düzeltilmesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

- İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü İkinci Öğretim İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik